ES parama verslui kaime

liene-vitamante-76621

  

      PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE     

 

Paraiškas galima teikti nuo 2018 m. lapkričio 02 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Tinkami pareiškėjai:

- kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą arba jau pradėję veiklą, tačiau nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d.;
– kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo);
- kaimo vietovėje registruotos viešosios įstaigos (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo) socialiniam verslui vykdyti.

Remiamos veiklos:

* ne žemės ūkio veikla, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas;

* projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas;

* naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;

* privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose;

* bendrosios išlaidos, įskaitant konsultavimo paslaugas (paraiškos, verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Neremiamos veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
– tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
– ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
– didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
– finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
– draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
– nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
– medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- apgyvendinimo veikla;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
– už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
– žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
- paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Didžiausia subsidijos suma iki 40 000 Eur.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.

 

     PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PLĖTRAI KAIMO VIETOVĖSE     

 

Paraiškas galima teikti nuo 2018 m. rugpjūčio 01 d. iki 2020 m. rugsėjo 28 d.

Tinkami pareiškėjai: 

- kaimo vietovėse įregistruotos ir veikiančios mažos ir labai mažos įmonės;
kaimo gyventojai, veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu;
ūkininkai.

Paramą verslo kaime plėtrai gali gauti jau veiklą vykdantis ūkio subjektas: ataskaitiniais metais vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Įmonių pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų vidutinių darbo užmokesčių, kaimo gyventojų pajamos iš ekonominės veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.

Remiamos veiklos:

* ne žemės ūkio veikla, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas;

* gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;

* nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);

* infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);

* bendrosios išlaidos;

* konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Neremiamos veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
– tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
– ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
– didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
– finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
– draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
– nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
– medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- apgyvendinimo veikla;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
– už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
– žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
- paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Didžiausia subsidijos suma iki 200 000 Eur. Vienai darbo vietai sukurti skiriama ne daugiau 50 000 Eur paramos, atitinkamai siekiant gauti maksimalų finansavimą, reikia sukurti 4 ir daugiau darbo vietų.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.