ES parama verslui

ES parama verslui

 

      REGIO POTENCIALAS LT      

 

Paraiškas galima teikti iki 2019 m. vasario 25 d.

 
Tinkami pareiškėjai:
- labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ). 
 
Remiama veikla:
* moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti.
Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių
linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms
modernizuoti, įrengimą. Taip pat galimas statybos finansavimas iki 20 proc. tinkamų išlaidų sumos.
   
 Didžiausia subsidijos suma:
- iki 500 000 Eur pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas;
- iki 200 000 Eur pagal de minimis reglamento nuostatas.
 
Subsidijos intensyvumas:
- pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas 35-45 proc.
- pagal de minimis reglamento nuostatas iki 65 proc.
 
Papildomi reikalavimai:

-   Finansavimas skiriamas įmonėms įsikūrusioms Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos apskrityse (išskyrus Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybes).

- Dalį subsidijos 5-10 proc. tinkamų išlaidų priklausomai nuo pasiektų suplanuotų įmonės rezultatų (darbo našumo) reikės grąžinti. Grąžinimo terminas – ilgiausiai per 5 metus, pradedant grąžinti penktais metais po projekto finansavimo pabaigos. Grąžinimas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir kiekvienais metais ne mažiau kaip 20 proc. grąžintinos sumos.

 Priemonei skirta 20,3 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų suma.

 Daugiau informacijos rasite čia

    

      UŽSIEINIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI      

 

Paraiškas galima teikti iki 2020 m. birželio 30 d.

Tinkami pareiškėjai:

- įmonės valdomos užsienio investuotojų.

Remiamos veiklos:

* investuotojų, investuojančių Lietuvoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimas.

Didžiausia subsidijos suma iki 500 000 Eur.

Subsidijos intensyvumas: 50-70 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.

Priemonei skirta 25,2 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų suma.

Daugiau informacijos rasite čia