ES parama viešajam sektoriui

 

       MODERNIZUOTI VIEŠĄJĄ IR PRIVAČIĄ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ       

 

Yra paskelbti du kvietimai viešiesiems juridiniams asmenims pagal priemonę “Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą”.

 Kvietimas Nr. 3 skirtas viešiesiems juridiniams asmenims, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į tikslinę teritoriją, išskyrus 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas, ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją kultūros paslaugą.

 Kvietimas Nr. 4 skirtas viešiesiems juridiniams asmenims, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją kultūros paslaugą.

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. gruodžio 6 d.
 
Tinkami pareiškėjai:

- viešieji juridiniai asmenys.

Remiamos veiklos:

* modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, viešos kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, profesionaliojo scenos meno įstaigų, kino, teatrų) sukūrimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Didžiausia subsidijos suma:

- 3 kvietimui  iki 1 000 000 Eur;

- 4 kvietimui iki 3 000 000 Eur.

Subsidijos intensyvumas: 50-100 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.
 
Priemonės 3 kvietimui skirta 2,8 mln. Eur, 4 kvietimui skirta 6,2 mln. Eur lėšų suma.
 
Daugiau informacijos rasite čia