ES parama mokslui ir inovacijoms

ES parama mokslui ir inovacijoms

    

          SMART FDI          

 

Paraiškas galima teikti iki 2020 m. lapkričio 30 d.

 
Tinkami pareiškėjai:
- įmonės valdomos užsienio investuotojų.
 
Remiamos veiklos:
* MTEP veiklos;
* MTEPI infrastruktūros kūrimas ir plėtra;
* Procesų ir organizacinių inovacijų diegimas.
 
Didžiausia subsidijos suma: iki 10 000 000 Eur
 
Subsidijos intensyvumas: 50-70 proc. nuo projekto tinkamų išlaidų.
 
Priemonei skirta 39,1 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų suma.
 
Daugiau informacijos rasite čia